MariaDB je relační databáze, která je forkem, tedy komunitou vyvíjenou nástupnickou verzí MySQL. Tato větev byla vytvořena především za cílem udržení licence svobodného software GNU GPL. Iniciativa, která stála za vznikem této větve, pochází od původních vývojářů MySQL. Ti se obávali o další osud a směřování tohoto software poté, co byl odkoupen společností Oracle. Přispěvatelé, kteří se na vývoji podílí, mají povinnost sdílet svá autorská práva s MariaDB Foundation.

Hlavní vývojář MariaDB je Michael řečený „Monty“ Widenius. Ten byl původním zakladatelem MySQL a Monty Program AB. Ten prodal svou společnost MySQL AB společnosti Sun Microsystems za jednu miliardu dolarů. Fork je pojmenován podle jeho mladší dcery. MariaDB je psaná v C, C++, Bashi a Perlu.

MariaDB si pro svoje použití zvolila řada známých firem, mezi něž patří ServiceNow, DBS Bank, Google, Mozilla nebo Wikimedia Foundation.

Integrace se třetími stranami

MariaDB API a protokoly jsou navrženy tak, aby byli kompatibilní s těmi, které využívá MySQL. Zároveň jsou přidány i vybrané funkce, které podporují nativní operace. Veškeré konektory, knihovny i aplikace, které spolupracují s MySQL by tak měly fungovat i pro MariaDB.

Databázová struktura

Vzhledem k tomu, že MariaDB je forkem MySQL, databázová struktura a indexy odpovídají MySQL. To umožňuje přepínat mezi MySQL a MariaDB bez nutnosti měnit aplikace, protože data a datové struktury není nutné měnit.

To znamená, že:

 • Datové soubory a soubory definující tabulky jsou kompatibilní.
 • Klientské protokoly, struktury a API jsou identické.
 • MySQL konektory budou pro MariaDB fungovat bez modifikací.

I nástroje příkazové řádky jsou podobné.

MariaDB Foundation

V prosinci roku 2012 oznámili Michael Widenius, David Axmark a Allan Larsson vytvoření nadace, která měla dohlížet na vývoj MariaDB.

Výhody použití MariaDB oproti MySQL

 • Podpora enginů. MariaDB podporuje výrazně více enginů, jako jsou například SphinxSE, Aria, FederatedX, TokuDB, Spider nebo ScaleDB.
 • Kontinuální vývoj. Maria DB vyvíjí kontinuálněji nežli MySQL. Částečně je to způsobenou tím, že se jedná o oper source. Aktualizace jsou předávány koncovým uživatelům mnohem rychleji než v případě MySQL, nové funkcionality jsou propracovanější a rychlejší.
 • Rychlejší a transparentnější bezpečnostní releasy. Oracle vypouští bezpečnostní releasy pro své produkty každé tři měsíce. MySQL má nový release každé dva měsíce. To vede k tomu, že v některých případech dochází k tomu, že bezpečnostní aktualizace a bezpečnostní informace nejsou synchronizované.
 • Multi-master replikace. MariaDB nabízí cluster databáze pro komerční využití, které umožňují multi-master replikaci. Kdokoliv ji může volně používat a nevyžaduje závislost na MySQL Enterprise systému.
 • Výkon. MariaDB má optimalizovaný výkon a je mnohem silnější ve zpracování velkých objemů datových setů.
 • Migrace. MariaDB umožňuje elegantní migraci z jiných databázových systémů.

Nevýhody použití MariaDB oproti MySQL

 • Nemožnost zpětné migrace. Migrace z MariaDB zpět do MySQL od releasu 5.5.36 není možná.
 • Závislosti a nové releasy. Nové releasy neobsahují včas potřebné knihovny pro Debian, což vede k nutnosti upgradu na novější verzi vzhledem k závislostem.
 • Cluster verze MariaDB. I za použití tří nodů dochází v cluster verzi častěji k problémům. SQL chyby jsou častější, dochází k problémům při konfiguraci a mnoho nástrojů pro řešení těchto problémů není pro MariaDB dostupných. Dokumentace je v tomto ohledu poněkud stručná a uživatel tak musí řešit problém na základě svých zkušeností, odhadu a logické dedukce.