BadgerDB

Badger je jednoduchá, rychlá, embeddable databáze, která je psaná čistě v jazyce Go. Vyvinula ji společnost DGraph Labs a je dostupná pod open source licencí. Je kompatibilní s operačními systémy BSD, Linux, OS X, Solaris i Windows. Je navržena tak, aby byla velmi výkonná v psaní i čtení zároveň. Badger používá Multi-Version Concurrency Control (MVCC) a podporuje transakce. Spouští transakčně konkurenčně se sériovatelnou garancí izolovaných snaphotů.

BoltDB

BoltDB je open source databáze postavená čistě na jazyce Go. Je navržena tak, aby ukládala data na namapovaný paměťový soubor. Jedná se o Go balíček, který není potřeba instalovat předtím, nežli se vývojář pustí do kódování. To významným způsobem šetří čas s instalací a nastavováním databáze a řešením konfiguračních problémů, uživatelů a přístupů. Tyto problémy v Boltu nejsou, nemá uživatele, nastavení, pouze název souboru.

CouchDB

CouchDB je open-sourcový dokumentově orientovaný databázový systém, který je napsaný v programovacím jazyce Erlang a navržený pro snadnou horizontální škálovatelnost a místní replikaci napříč různými zařízeními. CouchDB podporují komerční subjekty CouchBase a Cloudant.

HBase

HBase je open-sourcová nerelační distribuovaná databáze, která je modelovaná po vzoru Bigtable od Google a psaná v Javě. Je vyvíjena jako součást projektu Apache Hadoop v rámci Apache Software Foundation. Běží na HDFS, tedy Hadoop Distributed File System a zajišťuje funkcionality ve stylu Bigtable pro Hadoop.

MariaDB

MariaDB

MariaDB je relační databáze, která je forkem, tedy komunitou vyvíjenou nástupnickou verzí MySQL. Tato větev byla vytvořena především za cílem udržení licence svobodného software GNU GPL. Iniciativa, která stála za vznikem této větve, pochází od původních vývojářů MySQL. Ti se obávali o další osud a směřování tohoto software poté, co byl odkoupen společností Oracle. Přispěvatelé, kteří se na vývoji podílí, mají povinnost sdílet svá autorská práva s MariaDB Foundation.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém vyvíjený Microsoftem. Co se týká databázového serveru, jedná o softwarový produkt, jehož primární funkcí je ukládání a zobrazování dat, která si vyžadují jiné softwarové aplikace. Ty mohou být spouštěny na stejném počítači nebo na jiných počítačích napříč sítí. Microsoft nabízí různé edice, které jsou určeny pro různé koncové uživatele od jednostrojových aplikací až po rozsáhlé aplikace připojené přes internet, které mají mnoho uživatelů.

MongoDB

MongoDB je multiplatformní dokumentovou databází. Řadí se do skupiny takzvaných NoSQL databází a namísto tradičního modelu relačních databází, které využívají tabulky, používá dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB je označuje jako BSON) a dynamické databázové schéma. To umožňuje vytváření a integraci dat pro aplikace jednoduše a rychleji. Software má open sourcovou licenci a je vydaný pod GNU Affero General Pulibc Licence a Apache licencemi.

MySQL

MySQL je systém řízení báze dat, který uplatňuje relační databázový model. Byl vytvořen švédskou firmou MySQL AB, kterou v současnosti vlastní Oracle Corporation. Hlavními autory jsou Michael řečený „Monty“ Widenius a David Axmark. MySQL je považováno za jednoho z nejúspěšnějších průkopníků dvojího licencování, je totiž dostupné pod bezplatnou licencí GPL i pod placenou komerční licencí.

PostgreSQL

PostgreSQL je objektově relační databázový systém, který je vydáván pod licencí typu MIT a jedná se tak o open source software. Na jeho vývoji se podílí globální komunita firem a vývojářů. Primárně je vyvíjen pro GNU/Linux nebo spíše obecně unixové systémy, ale existují i balíčky, které jsou určené pro platformu Windows.

Redis

Redis je NoSQL in-memory key-value úložiště. Umožňuje vytvářet atomické operace nad vestavěnými datovými typy. Nejedná se o nástroj na cachování, ale o komplexní úložiště, které lze využít zároveň jako fronta, zásobník nebo message broker. Vzhledem k tomu, že je Redis dostupný i jako Azure služby, je možné ji používat jako distribuovanou mezipaměť, která má nízkou latenci, vysokou propustnost a dostupnost.