Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém vyvíjený Microsoftem. Co se týká databázového serveru, jedná o softwarový produkt, jehož primární funkcí je ukládání a zobrazování dat, která si vyžadují jiné softwarové aplikace. Ty mohou být spouštěny na stejném počítači nebo na jiných počítačích napříč sítí. Microsoft nabízí různé edice, které jsou určeny pro různé koncové uživatele od jednostrojových aplikací až po rozsáhlé aplikace připojené přes internet, které mají mnoho uživatelů.

Architektura

Protokolová vrstva implementuje externí interface na SQL Server. Všechny operace mohou být spouštěny na SQL Serveru a jsou na něj zasílány prostřednictvím formátu Microsoftu, který se nazývá Tabular Data Systém (TDS). TDS je protokol aplikační vrstvy, který je využíván pro transfer dat mezi databázovým serverem a klientem.

TDS byl původně designován a vyvinut společností Sybase Inc. pro jejich relační databázi Sybase SQL Server v roce 1984 a později Microsoftem. TDS balíčky mohou být používány v jiných fyzických transportech závislých protokolů jako je například TCP/IP, takzvané pojmenované roury nebo sdílenou paměť, proto je pro tyto protokoly dostupný přístup do SQL Serveru. SQL Server API je zároveň dostupné skrze webové služby.

Uložení dat

Uložení dat je databáze, která je soustavou tabulek s typovanými sloupci. SQL Server podporuje různé datové typy včetně primitivních typů jako je Integer, Float, Decimal nebo Char. Zaokrouhlování čísel datového typu float může být nastaveno na symetrické aritmetické zaokrouhlování nebo symetrické zaokrouhlování dolů na základě nastavení argumentu.

Microsoft SQL Server zároveň umožňuje uživatelsky definované složené typy. Zároveň jsou dostupné serverové statistiky ve formě virtuálních tabulek a pohledů.

Databáze může obsahovat:

 • Tabulky
 • Pohledy
 • Uložené procedury
 • Indexy
 • Integritní omezení
 • Transakční log

Výhody použití Microsoft SQL Serveru

 • Výborná podpora obnovení dat. Poškozená data jsou vždy rizikem v případě výpadku elektrické energie nebo nekorektního vypnutí. Microsoft SQL má vestavěné funkcionality, které zjednodušují obnovu dat. Jednotlivé tabulky sice nemohou být zálohovány a obnovovány, ale lze obnovovat celé databáze za použití log souborů, cáchování a záloh.
 • Mnoho dostupných nástrojů. Microsoft SQL Server má užitečné nástroje, které urychlí vývoj a usnadní opravu chyb, jako je například SQL Server Profiler, SQL Server Management Studio, BI tools nebo Database Tuning advisor.
 • Správa velkých objemů dat. Microsoft SQL Server umožňuje operace s velkými objemy dat například za pomoci bulk loading.
 • Škálovatelnost. Se správně navrženými databázemi a dobře napsanými dotazy je možné ukládat a zobrazovat data téměř v libovolném rozsahu.

Nevýhody použití Microsoft SQL Serveru

 • Omezená kompatibilita. Microsoft SQL Server je navržen tak, aby fungoval na Windows serverech. Z mnoha důvodů, včetně licenčních nákladů a bezpečnostních obav se vývojáři často rozhodnou pro využití Unixových strojů. V takovém případě pak Microsoft SQL server nemohou využívat. Zároveň může docházet k problémům s kompatibilitou s aplikacemi, které běží na jiných platformách.
 • Very Large Databases. Správa VLDB (Very Large Databases) vyžaduje náročnou údržbu a preventivní opatření.
 • Náklady. Microsoft SQL Server je relativně cenově náročné řešení.
 • Dlouhá instalace. Microsoft SQL Server se dlouho instaluje, přestože samotná instalace není neúměrně složitá.
 • Náročná implementace změn. Deployment změn do existující databáze může být náročný.