Cloud Foundry je open-sourcová multicloudová aplikace Paas, tedy platform as a service. Spravuje ji Cloud Foundry Foundation. Software byl původně vyvinut společností VMware.

Použití

Cloud Foundry se hodí pro projekty, které mají kontinuální dodávky, protože podporuje celý životní cyklus aplikace, od původního vývoje přes všechny testovací fáze. Cloud Foundry má architekturu založenou na kontejnerech a spouští aplikace v libovolném programovacím jazyce napříč různými poskytovateli cloudových služeb. Toto multicloudové prostředí vývojářům umožňuje maximálně využít cloudovou platformu, která se nejlépe hodí pro jejich aplikaci.

Služby

Aplikace, které jsou nasazené na Cloud Foundry přistupují k externím zdrojům skrze Open Service Broker API.

V platformě jsou všechny externí závislosti, jako jsou databáze, systémy na rozesílání zpráv, file systémy a další, považovány za služby. Cloud Foundry umožňuje administrátorům vytvořit tržiště služeb, ze kterého si uživatelé mohou vybírat služby podle svých potřeb. Když je aplikace nasazena do Cloud Foundry, je třeba zároveň nadefinovat služby.

Software

Vývoj Cloud Foundry je podporován Cloud Foundry Foundation, skrze dohled nad procesy, které si odsouhlasovali členové.

Zdrojový kód podléhá Apache License 2.0 a příspěvky vycházejí z kontribučních licencí jednotlivců a společností.

Cloud Foundry vzniklo na základě architektury založené na kontejnerech, díky tomu dokáže podporovat inovace v kontejnerech za využití spolupráce s dalšími projekty a standardy jako je OCI nebo CNI.

Platforma

Cloud Foundry platforma je dostupná od Cloud Foundry Foundation jako open-sourcový software nebo od široké škály komerčních poskytovatelů jako softwarový produkt nebo v rámci dodávek jako služba. Cloud Foundry je open-sourcový software, nasazení Cloud Foundry zahrnuje interface s navázanou infrastrukturou, která využívá Cloud Foundry BOSH deployment systém, což je další open-sourcový nástroj, jehož vývoj je řízený Cloud Foundry Foundation.

Výhody použití Cloud Foundry

  • Kompatibilní napříč programovacími jazyky. Cloud Foundry dokáže pracovat s Javou, PHP, Pythonem, Ruby, Node.js, Perlem, Golangem i Go.
  • Stavba platformy. Cloud Foundry nabízí sofistikovanou podporu integrace služeb a subsystémů do jednoho většího systému. Dokáže pomoci vývojářům tím, že jim zpřístupní RabbitMQ zprávy, datové služby včetně MySQL-as-a-service, Spring Boot (deployment služba, která automaticky obsahuje aplikační server s aplikací, která je připravena ke spuštění).
  • Široká integrace s open-source nástroji. Cloud Foundry je integrovaná s Apache Tomcat, Jenkinsem, Chef nebo Puppet konfigurací, Ansible klustry a Redis nebo MongoDB NoSQL systémy.
  • Open-source. Cloud Foundry je open-sourcový projekt s otevřenými příspěvky a otevřeným modelem řízení, což dává uživatelům maximální flexibilitu, aby se vyhnuli fenoménu vendor lock-in, tedy že po zvolení řešení od konkrétního dodavatele je krajně obtížné přemigrovat na jiné řešení.

Nevýhody použití Cloud Foundry

  • Linux kontejnery. Cloud Foundry sice obsahuje Garden Linux kontejnery, ale oproti konkurenčním řešením, jako je například OpenShift od Red Hat je stále pozadu.
  • Uživatelský interface.
  • Obchodní model. Cloud Foundry nabízí produkt, kdy uživatel platí po hodinách. Jiný obchodní model prozatím nenabízí.
  • Metriky. Cloud Foundry má rezervy v reportingu ohledně toho, jak dobře aplikace běží.
  • Virtuální síť.
  • Kontejnerový operační systém. Cloud Foundry by bylo vhodné rozšířit o modernější kontejnerový operační systém.