Firebird, nebo také Firebird SQL je v informatice název implementace relační databáze. Ta je multiplatformní, což znamená, že běží na různých unixových systémech včetně Linuxu i na MS Windows. Firebird vznikl v roce 2000 na základě open source databáze InterBase, kterou vytvořila společnost Borland.

Využití Firebirdu

Firebird je dostupný zdarma a nelze tedy počítat uživatele podle počtu vydaných licencí. Mezi firmy, které se veřejně přihlásili k využití Firebirdu patří:

 • Broadview Software Ltd, což je společnost, která dodává informační a kontrolní systémy a online služby pro mediální společnosti.
 • Morfik P/L, což jsou vývojáři a dodavatelé WebOS pro výrobu a údržbu interaktivních webových stránek. Firebird používají k ukládání webových objektů ve Firebird meta-vrstvě, což je systémová databáze. Zároveň používají Firebird pro svá uživatelská data.
 • Communicare Systems Pty Ltd, tedy dodavatel softwaru pro správu pacientů a jejich lékařských záznamů pro nemocnice, kliniky, lékařské praxe a mobilní lékařské jednotky napříč Austrálií.
 • The Examiner, noviny, kde má Firebird na starost vysoce dostupné obchodní, informační, produkční a novinové systémy, které jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Americké námořnictvo využívá Firebird v široké škále správních a logistických systémů.
 • Frontrange Solutions USA Inc. využívají Firebird jako back-end velmi škálovatelného integrovaného CRM, které získalo významná ocenění, a pro systémy správy služeb a obchodní systémy „Goldmine“.
 • British Rail používá Firebird pro svoje jízdní řády, objednávky, účetnictví a informační systémy pro pasažéry národní železniční sítě.
 • Deutsche Presse-Agentur GmbH, tedy největší mediální agentura v Německu, která zpřístupňuje světové služby novinám, časopisům, televizím a rádiům.
 • KIMData, pro své business intelligence systémy a datové sklady pro německé hospice.
 • Pražská městská knihovna používá Firebird pro více než 20 svých aplikací. 5 z nich má na starosti běžný provoz knihovny, terminály pro veřejný přístup v knihovnách a veřejný internetový přístup ke knižním sbírkám.

Typické vlastnosti Firebirdu

 • Plně podporované uložené procedury a triggery.
 • ACID transakce s plnou kompatibilitou.
 • Referenční integrita.
 • MVCC multigenerační architektura.
 • Kompaktní objem serveru.
 • Podpora UDF, tedy externích uživatelsky definovaných funkcí.
 • Možnost volby jednosouborové databáze pro vestavěné verze pro katalogy na DVD nebo jednouživatelské verze pro ukázkové verze aplikací.
 • Grafické administrační nástroje a replikační nástroje od třetích stran.
 • Široká škála přístupových metod: nativní API, dbExpress ovladače, ODBC, OLEDB, .NET, JDBC ovladač, modul pro Python, PHP nebo Perl.
 • Inkrementální zálohování.
 • Plná implementace kurzoru pro PSQL.

Výhody použití Firebirdu

 • Výborná dokumentace. Uvnitř Firebird Documentation Projectu je obsáhlá dokumentace.
 • Stabilita. Řešení za využití Firebirdu vykazují vysokou úroveň stability.
 • Rychlost. V porovnání s jinými databázemi je Firebird relativně rychlý.
 • Komunita. Přestože je méně uživatelů Firebirdu než některých jiných databázových systémů, komunita je relativně aktivní.
 • Podpora napříč platformami. Firebird obsahuje možnosti různých databázových stylů pro každou z platforem.
 • Malá velikost. Firebird nezabere příliš mnoho místa.
 • Vysoká rychlost vývoje.

Nevýhody použití Firebirdu

 • Menší uživatelská základna. Komunita je menší nežli u některých jiných databázových řešení, což znamená, že existuje méně článků i návodů.
 • Horší optimalizace.
 • Málo dostupných knihoven.