InterBase je název proprietární relační databáze, kterou vyvinula společnost Borland. InterBase je dostupná pro operační systémy Microsoft Windows, Linux a Solaris. V roce 2000 byla krátce uvolněna jako open source a na těchto základech pak vznikl databázový server Firebird. Následně společnost Borland otevřený vývoj ukončila a vrátila se k uzavřenému modelu.

Historie

Jim Starkey je původním autorem InterBase. Na začátku osmdesátých let začala společnost DEC vyvíjet databázový systém Rdb. Jim Starkey v té době pracoval v této firmě na jiném projektu, ale přesto se mu podařilo prosadit svůj vlastní nápad – multigenerační architekturu MGA a databázi Jrd. Díky této architektuře poskytovalo řešení vysokou rychlost paralelního zpracování transakcí a rychlé zotavení po pádu. Srovnatelný přístup později převzala i databáze PostgreSQL a do jisté míry i Oracle.

Ve firmě DEC existovaly ve stejnou dobu dvě firemní relační databáze, proto se Jim Starkey rozhodl založit vlastní firmu, která nakonec skončila pod taktovkou Borland. Teprve ten přenesl InterBase z počítačů Apollo, VAX, PDP a HP na prostředí Microsoft Windows, Novell NetWare a nakonec i Linux.

Technologie

V mnoha ohledech je InterBase konvenční, jedná se o relační databázi kompatibilní s SQL-92, která podporuje standardní interface jako je JDBC, ODBC a ADO.NET. Některé vlastnosti InterBase přesto odlišují:

 • Velikost. Plná serverová instalace InterBase vyžaduje asi 40 MB místa na disku. To je mnohem méně, než klient instalace mnoha konkurenčních databázových serverů. Pokud je server nečinný, vyžaduje minimum paměti. Nejmenší klient instalace InterBase vyžaduje přibližně 400 KB diskového prostoru.
 • Embedded nebo serverové řešení. InterBase umožňuje výběr mezi embedded databází a standardním serverem.
 • Minimální administrace. InterBase server obvykle nevyžaduje databázové administrátory na plný úvazek.
 • Šifrování. Od verze InterBase XE obsahuje 256bitové AES silné šifrování, které nabízí šifrování na úrovni celé databáze, jednotlivé tabulky i samostatného sloupce. To pomáhá data kontrolerům, aby splňovaly zákony ohledně ochrany dat. InterBase totiž zajišťuje oddělené šifrování a přístup do databáze a databázový soubor je tak šifrovaný, ať je uložený kdekoliv. Oddělení šifrování zároveň umožňuje vývojářům soustředit se na vývoj aplikace, místo toho, aby se zabývali tím, jestli jsou data přístupná pod určitými přihlašovacími údaji.
 • Multi-generační architektura. Čtení dat neblokuje zápis, každý záznam v databázi existuje ve více než jedné verzi. Zároveň InterBase umožňuje funkci rollbacku k obnově dat.

Výhody použití InterBase

 • Široká škála pokročilých funkcí. InterBase obsahuje triggery, uživatelsky definované funkce i externí notifikace databázových událostí nebo BLOBy.
 • Vestavěný dvoufázový commit.
 • Unikátní multi-generační architektura. Tato architektura umožňuje lepší výkon oproti obvykle používanému zamykání.
 • Nízká náročnost na zdroje. InterBase vyžaduje málo paměti a dalších zdrojů.
 • Efektivní optimalizace dotazů.

Nevýhody použití InterBase

 • Chybějící integrované nástroje. InterBase není příliš rozšířená. Lze použít nástroje třetích stran, ale výběr je omezenější nežli u jiných databází.
 • Pomalý vývoj. InterBase nepřináší příliš mnoho nových funkcionalit ani vylepšení výkonu. Vývoj InterBase se zdá být podfinancovaný.

Použití InterBase

InterBase je nejvíce používána v oblasti bankovnictví, maloobchodního prodeje, vzdělávání a státní sféry. Mezi firmy, které InterBase používají, spadají například Replacement Part Industries, Smiths Detection, Command Alkon Incorporated nebo DL Software. Většina firem, které používají InterBase sídlí ve Spojených Státech.