JSP (JavaServer Pages) je technologie, která je určena především pro vývoj dynamických HTML stránek a je založená na jazyce Java. Původně byla vyvinuta v Sun, následně byla koupena firmou Oracle. Při tvorbě je využíváno především HTML a Java, která se vkládá do HTML kódu. Na straně serveru se pak vloží vygenerovaný HTML soubor namísto Javy, jedná se tak o podobný princip jako v případě PHP. Příponou souborů je .jsp.

Životní cyklus JSP

Ve chvíli, kdy je odeslaný request ze strany klienta na server si web container ověří existenci Servletu k dané JSP stránce. V případě jeho absence Servlet vytvoří. Pokud již existuje, zkontroluje stáří obou souborů a je-li JSP stránka novějšího data, založí nový Servlet. V opačném případě pro maximální výkon použije stávající Servlet. Životní cyklus se pak sestává ze sedmi etap:

 • Překlad JSP
 • Kompilace JSP
 • Načtení odpovídající Servlet třídy – classloading
 • Příprava Servlet třídy – instantiation
 • Inicializace – jspInit()
 • Zpracování requestu – jspService()
 • Zahození objektu – jspDestroy()

Výhody použití JSP

 • Výstup je standardní HMTL. Výstup JSP stránky je standardní HTML a díky tomu je kompaktní a univerzálně čitelný v jakémkoliv prohlížeči.
 • Podpora Javy, vychází z HTML.
 • Jednoduchý jazyk.
 • Podporuje standardní nástroje pro webový vývoj.
 • Snadná kombinovatelnost se statickými templaty. JSP stránky lze snadno kombinovat se statickými templaty včetně fragmentů HTML nebo XML s kódem, který generuje dynamický obsah.
 • Snadná aktualizace. JSP stránky jsou dynamicky kompilovány do Servletů, takže autoři stránky mohou snadno aktualizovat prezentační kód. JSP stránky mohou být zároveň předkompilovány v případě potřeby.
 • Kompletní správa JavaBeans komponent. JSP tagy pro vyvolání JavaBeans komponent tyto komponenty plně spravují, čímž odstiňují autora stránek od komplexity aplikační logiky.
 • Kustomizované knihovny. Vývojáři mohou nabídnout kustomizované JSP knihovny tagů, ke kterým autoři stránek mohou přistupovat za pomoci syntaxe podobné XML.
 • Snadná změna logiky. Vývojáři mohou změnit logiku na úrovni komponent bez editace jednotlivých stránek, které tuto logiku používají.

Nevýhody použití JSP

 • Výstup je v HTML. Vzhledem k tomu, že je výstup v HTML, není tak bohatý na funkcionality.
 • Obtížné hledání chyb. Vzhledem k tomu, že JSP stránky jsou překládány do Servletů a kompilovány, je těžké dohledávat a opravovat chyby v JSP stránkách.
 • Rychlost. Při prvním spuštění vyžadují JSP stránky více času, protože musí být zkompilovány na serveru.
 • Databázová konektivita. Databázová konektivita není tak snadná, jak by mohla být. Většina dodavatelů Servletových enginů nepodporuje nativně sdílené připojení.
 • Nedostatky ohledně syntaxe.