Magento je e-commerce platforma psaná v PHP. Původně byl software vyvíjen společností Varien. První release se datuje do roku 2008. Účelem frameworku je zvýšit zapojení uživatelů, větší orientace na stránkách, lepší konverze a generované výnosy pro majitele obchodů.

Rozdílné platformy

Magento nabízí dvě odlišné platformy, Magento Open Source a Magento Commerce. Druhá zmíněná je dostupná jako klasická verze nebo jako platform-as-a-service.

Magento Open Source

Magento Open Source je open-sourcová platforma. Vývojáři mohou implementovat jádrové soubory a rozšiřovat funkcionalitu přidáváním pluginů od ostatních vývojářů. Nabízí základní platformu pro tvorbu eCommerce aplikcí.

Magento Commerce

Magento Commerce má více funkcionalit nežli Open Source varianta. Je navržené pro větší firmy, které vyžadují technickou podporu instalace, použití, konfigurace a opravy chyb. Existuje zároveň ve varientě platform-as-a-service.

Výhody použití Magento

 • Zaměření výhradně na eCommerce. Pro vysoké objemy online projektů, loajalitní programy nebo platební metody při objednávkách má Magento vestavěná řešení. Nejedná se o platformu, která má pluginy pro eCommerce, eCommerce je jeho primárním zaměřením.
 • SEO Edge. Optimalizace SEO je pro eCommerce společnosti zásadní. Umožňuje zvyšovat viditelnost v online světě a snižuje náročnost optimalizace vyhledávání.
 • Škálovatelnost. Jedná se o Framework, který je k vývojářům velmi přátelský, umožňuje jim snadno přidávat stránky a další funkce jako je navázání jednotlivých stránek nebo navigace. Vzhledem k tomu, že je psaný v PHP, je velmi snadno škálovatelný. Šetří tak peníze a zjednodušuje plánování. Dokáže si poradit se značnými sezónními výkyvy a dosahuje při maximálním zatížení rychlejší odezvy serveru.
 • Podpora správy většího množství obchodů. Magento umožňuje jednoduchou správu většího množství obchodů skrze jediný administrativní panel. Většina eCommerce aplikací má obchody v různých jazycích, zároveň může být vhodné oddělit různé druhy sortimentu. Tyto jednotlivé stránky pak spolu díky Magento dokáží efektivně komunikovat.
 • Bezpečnost. Magento chrání uživatelská data.
 • Komunita. Magento má velkou, rostoucí a talentovanou komunitu.
 • Architektura. Přestože se může zdát, že architektura je poněkud přehnaná, platforma umožňuje vyřešit většinu potřebných úkolů. Podporuje znovupoužití kódu, udržovatelnost a debugging.
 • Rozšíření. Pokud Magento něco neumí samo o sobě, je velmi pravděpodobné, že někdo jiný už podobný problém vyřešil.

Nevýhody použití Magento

 • Problémy s vysokou zátěží. V některých situacích je možné, že vysoká zátěž může způsobit značné problémy, protože Magento běží na PHP.
 • Cenová náročnost. Pro menší obchod může být platforma relativně cenově náročná. Jedná se o náklady na údržbu, updaty, změny funkcionalit, pluginy a další.
 • Náročnost na zdroje. Platforma je sice robustní a škálovatelná, ale je také objemná a náročná na zdroje. Potřebuje velké zázemí serverů, což ho zpomaluje a intenzivní datové vstupy, které je potřeba optimalizovat. To pak vyžaduje značné investice.
 • Instalace a úpravy. Skript není příliš uživatelsky přívětivý a pro nezkušené uživatele může být instalace velmi náročná.

Kdy je tedy použití Magento vhodné

Magento je dobrá volba, pokud potřebujete upravovat nebo přidávat existující funkcionality. Kódy jsou otevřené, proto je kustomizace relativně jednoduchá, především ve srovnání s jinými SaaS platformami jako je například BigCommerce, Shopify nebo CS-Cart. Je možné Magento používat jako obchodní platformu, ale je potřeba si uvědomit jeho omezení.