OmniGraffle je aplikace určená pro tvorbu diagramů a digitálních ilustrací pro macOS a iOS. Vytvořila ji společnost The Omni Group. Používá se pro tvorbu grafik a vizualizací. Aplikace obsahuje několik designových nástrojů, včetně WYSIWYG zobrazení kde je možné vytvářet objekty za pomoci jejich táhnutí myší. Nabízí zároveň možnost přidávání poznámek, vytváření dokumentace a specifikace pro prototypy a mockupy. Hlavní konkurencí OmniGraffle je Microsoft Visio.

Zdroje a nástroje aplikace

OmniGraffle obsahuje nástroje, mezi které patří plátna, templaty, šablony, vektorové kreslení nebo mřížka. Mezi další vlastnosti patří automatické nastavení layoutu a správa dokumentů.

Plátna

Plátna jsou oblasti, ve kterých mohou uživatelé vytvářet obrazce. Atributy, které se plátnům dají přiřazovat, obsahují například jméno, velikost, mřížka nebo rozložení diagramu. Uživatelé mohou vytvářet a také sdílet plátna a vrstvy s automaticky dostupnými aktualizacemi. To dává uživateli možnost vytvořit vrstvy najednou a následně je přesouvat mezi plátny a automaticky aktualizovat v případě, že dojde ke změnám.

Templaty

Templaty jsou v OmniGraffle aplikačními zdroji. Template dokumenty mohou být upravovány uživatelem tak, aby se přizpůsobily jeho potřebám. Některé vzorové templaty jsou defaultně k dispozici v aplikaci. Uživatelé mohou vytvářet, editovat a ukládat další pro tvorbu maximálně konzistentních vizualizací.

Šablony

Šablony jsou také aplikační zdroje OmniGraffle. Šablony jsou obrázky a elementy jako jsou ikony nebo tlačítka, která využívají OmniGraffle dokumenty. Široká škála šablon je k dispozici přímo defaultně a jsou dostupné pro okamžité použití. Uživatelé mohou zároveň vytvářet, sdílet, stahovat a nahlížet šablony online, skrze OmniGraffle Stenciltown nebo další knihovny jako je například Graffletopia.

Vektorové kreslení

Protože grafiky vytvořené v OmniGraffle jsou založeny na vektorech, vizualizace jsou složeny z matematických reprezentací pixelů. Spíše než vytvářet tahy rukou, uživatelé využívají k jejich tvorbě vektory.

Smart Guides nástroj

Smart Guides je nástroj, který lze zapnout a vypnout. Při posouvání objektu po plátně umožňuje Smart Guides zvýrazněním mřížky napomoct zarovnání objektů na plátně. Zároveň umožňuje další zjednodušení za pomoci dynamické funkcionality, která objekty přesně zarovná.

Další funkcionality

Mezi další funkcionality patří umělecká výplň nebo tahy štětce, škálovatelnost textu i obrazců, text následující tvar, kombinace tvarů, styly pro diagramy, automatické funkce pro práci s vrstvami nebo správa dokumentace.

Výhody použití OmniGraffle

 • Tržní lídr v oblasti software pro tvorbu diagramů na Mac. Jedná se o nejpoužívanější nástroj pro tvorbu diagramů na macOS a iOS.
 • Široká škála tvarů a template. V OmniGraffle je dostupná celá škála aplikačních zdrojů, některé z nich jsou defaultně součástí aplikace, jiné lze dodatečně získat například skrze Stenciltown nebo Graffletopia.
 • Atraktivní vizuální provedení. OmniGraffle kombinuje matematickou přesnost diagramů s estetickou působivostí.
 • Nabízí různé balíčky pro zvýšení dostupnosti. OmniGraffle je dostupný ve verzi Standard a ve verzi Professional s možností dokupu dostupných aktualizací.
 • Lze používat tak dlouho, dokud je kompatibilní. Jakmile si uživatel jednou pořídí OmniGraffle, neplatí další poplatky.
 • Mnoho profesionálů s ním umí pracovat. K tomuto nástroji existuje dokumentace a je možné si sehnat kvalifikované konzultace.

Nevýhody použití OmniGraffle

 • Cena. Pro mnoho jednotlivců nebo menších podniků může být produkt nedostupný.
 • Technické diagramy. Někteří uživatelé uvádějí, že se OmniGraffle příliš nehodí pro tvorbu technických diagramů.
 • Pouze pro Mac. OmniGraffle není kompatibilní s jinými operačními systémy, jako je Linux nebo Windows.
 • Nepříliš časté aktualizace. Desktopová verze OmniGraffle má dostupné aktualizace jen jednou za několik let.
 • Kolaborativní editace. OmniGraffle neumožňuje kolaborativní editaci dokumentů.