SAP HANA je aplikační a databázová platforma společnosti SAP. Umožňuje rychlé zpracování větších objemů dat v reálném čase při jejich současné okamžité analýze. Díky tomu umožňuje docílení značně rychlé odezvy na dotazy, jejichž zpracování může v typické relační databázi trvat i tisíckrát déle.

Jednou ze zásadních vlastností, která toto umožňuje je umístění celé databáze jen v rámci operační paměti serveru, tedy použití konceptu in-memory. To ušetří průběžné načítání a zapisování dat na disky, což mnohonásobně zrychluje přístup k datům i manipulaci s nimi. Zároveň i způsob ukládání informací se liší. Zatímco běžné SQL databáze nejsou data defaultně ukládána řádkově, ale sloupcově.

SAP HANA zároveň není jen samotnou databází, ale i výkonným aplikačním serverem, který má mnoho již připravených funkcí i podporu HTML5. I díky tomu je vývoj nových aplikací výrazně rychlejší a je možné dosahovat maximálního výkonu i na mobilních zařízeních.

Big Data

SAP HANA podporuje objemy dat do výše až petabytu uloženého přímo v operační paměti, přičemž si udržuje rychlost výsledků v řádu sekund. Pro vyvážení nákladové náročnosti rozsáhlé operační paměti má HANA možnost přesunout méně často přistupovaná data do diskového úložiště. Databázoví administrátoři mohou definovat pravidla, na základě kterých k tomuto přesunu dochází.

Analytika

SAP HANA obsahuje širokou škálu analytických nástrojů pro různé druhy zpracování dat. Business Function Library je knihovna, která obsahuje množství algoritmů, které jsou zpřístupněny za účelem řešení běžných algoritmů na zpracování obchodních dat, jako je pokles hodnoty aktiv, klouzavé předpovědi nebo klouzavý průměr. Predictive Analytics Library je knihovna, která obsahuje nativní algoritmy pro výpočet běžných statistických funkcí jako je klustrování, klasifikace nebo analýza časových řad.

HANA zároveň integruje open-sourcový statistický programovací jazyk R jako podporovaný jazyk v rámci uložených procedur.

Další možnou aplikací je práce s grafy. Grafický engine podporuje Cypher Query Language i vizuální manipulaci skrze nástroj pojmenovaný Graph Viewer. Grafické datové struktury jsou uloženy přímo v tabulkách relační databáze. Vestavěné algoritmy obsahují rozpoznávání tvarů, prohledávání sousedů, nejkratší cestu a pevně propojené komponenty. Tyto funkce mohou být užitečné při použití v rámci dodavatelských řetězců, detekce podvodného jednání, logistiky a plánování tras.

Výhody použití SAP HANA

  • Rozhodování v reálném čase. Všechna podniková data jsou shromážděna na jediném místě na dosah rozhodovatelů během vteřin. Díky tomu umožňuje rychleji přijímat rozhodnutí.
  • Nižší nároky na zdroje. Pro použití SAP HANA je potřeba méně hardware, údržby a testování. Díky tomu může ušetřit provozní náklady.
  • Integrace dat a datové modelování. SAP HANA umožňuje integrovat data z téměř libovolného datového zdroje a následně z nich vytvářet modely podle podnikových potřeb.
  • Produktivita a efektivita. Zpracování dat je rychlejší a je možné vytvářet vlastní reporty i ad hoc analýzy v reálném čase v prostředí uživatelům důvěrně známého MS Excel bez nutnosti asistence IT oddělení.
  • In-memory. Tím, že data nejsou průběžně ukládána na disky, ale jsou přímo v operační paměti, je manipulace s nimi maximálně rychlá.

Nevýhody použití SAP HANA

  • Jediný stroj. Veškerá data jsou uložena na jednom stroji. To je velké riziko v případě jeho selhání.
  • Obnova dat. Neexistuje PITR (tedy point-in-time-recovery) pro případ, že uživatel omylem smaže nebo upraví data.
  • Vendor lock-in. Neexistuje jednoduchá migrace zpět do RDBMS.