Vue.js byl vytvořen Evanem You poté, co pracoval pro Google a na mnoha projektech využíval AngularJS. Autor vycházel z toho, že by rád použil to, co na Angular dobře funguje a na těchto základech postavil něco velice odlehčeného. Původní release se uskutečnil v únoru 2014.

Využití Vue.js

Vue.js je progresivní JavaScriptový Framework pro tvorbu uživatelských rozhraní. Je navržen tak, aby usnadnil integraci do projektů, které využívají ostatní knihovny JavaScriptu. Může zároveň sloužit jako aplikační Framework pro webové aplikace, který dokáže vytvářet pokročilé jednostránkové aplikace. Jeho cílem je zjednodušit webový vývoj. Vue.js použil například Facebook pro část svých Newsfeed nebo Netflix pro některé svoje interní aplikace.

Specifika Vue.js

Na rozdíl od frameworku React, který vychází čistě z JavaScriptu, Vue.js staví na klasických webových technologiích. Nabízí templaty, které je snadné použít pro postupnou migraci existujících aplikací. Také usnadňuje začínajícím vývojářům parsování a přispívání do kódu. Je malý, je možné se ho relativně rychle naučit a má obsáhlou dokumentaci, která pomůže začínajícím designerům a programátorům.

Výhody Vue.js

  • Velikost. Úspěch JavaScriptového frameworku závisí na jeho velikosti. Jednou z největších výhod Vue.js je minimální velikost 18-21 KB, díky které se dá velmi rychle stáhnout a začít používat. To se zároveň nepojí s nízkou rychlostí, protože i v této oblasti vede naproti rozměrným frameworkům jako je React.js, Angular.js nebo Ember.js.
  • Jednoduchost. Popularita tohoto frameworku vychází mimo jiné z toho, že je snadný na pochopení. Uživatel může Vue.js jednoduše přidat do svého projektu. Za pomoci frameworku mohou být vytvořeny velké i malé templaty, čímž ušetří spoustu času. V případě problémů lze snadno identifikovat bloky kódu obsahující chybu.
  • Integrace. Vue.js zjednodušuje integraci s existujícími aplikacemi založenými na JavaScriptu. Dá se tak kromě tvorby nových aplikací využít i pro úpravu stávajících.
  • Dokumentace. Vývojáři ocení Framework, který má detailní dokumentaci, protože je o to snadnější v něm napsat první aplikaci. Dokumentace Vue.js je velmi obsáhlá a pomůže každému s minimální znalostí JavaScriptu a HTML vyvinout vlastní aplikaci nebo webové stránky.
  • Flexibilita. Vue.js umožňuje psát templaty v HTML souboru nebo JavaScript souboru.

Úskalí Vue.js

  • Nedostatek zdrojů. Vue.js má malý tržní podíl v porovnání s React nebo Angular, což znamená, že sdílení znalostí v tomto frameworku je stále na začátku.
  • Riziko přehnané flexibility. V některých případech se může stát, že Vue.js má problémy s integrací do obřích projektů a neexistují předchozí zkušenosti s možným řešením.
  • Chybějící části dokumentace v anglickém jazyce.