Delphi je integrovaným grafickým vývojovým prostředím od firmy Borland, které je určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal a zároveň objektově orientovaným programovacím jazykem, který se vyvinul z Object Pascalu. Delphi je alternativou jazyků jako je Visual Basic a nabízí rychlý a kvalitní vývoj.

Výhody programovacího jazyka Delphi

 • Čistá syntaxe, která vede ke snadno čitelnému kódu.
 • Skvělá dokumentace především původních verzí.
 • Ve své době revoluční IDE.
 • Mechanismus rozšíření, který umožňuje jednoduchou tvorbu komponent.
 • Zajímavá architektura pro implementaci desktopových klient-server aplikací, včetně podpory pro SQL databáze.
 • Podpora Windows API.

Nevýhody programovacího jazyka Delphi

 • Chybí výhody generického programování.
 • Obsáhlost předvytvořených komponent, ve kterých je tak obtížné se orientovat.
 • Navázání na platformu Windows.

V době vzniku se jednalo o velmi moderní jazyk, mnoho vlastností, které byly na počátku vnímány jako obrovská komparativní výhoda, časem zastaralo. Mnozí programátoři věří, že Delphi patří do starého železa, protože se nedokázalo tak elegantně jako jiné programovací jazyky přizpůsobit změnám v oblasti programování a modernizovat se. Přesto se v září 2018 Delphi umístilo na 11.pozici TIOBE indexu, který srovnává programovací jazyky podle počtu řádek kódu, které jsou v něm napsány.

Charakteristické znaky Delphi IDE

 • Je založené na programovacím jazyce Pascal.
 • Používá VCL a CLX (tedy Visual Component Library a Component Library pro Cross Platform).
 • Umožňuje propojení s databázemi.
 • Podporuje tvorbu a použití komponent a umožňuje import existujících.
 • Používá dopřednou deklaraci metod a členských proměnných objektových tříd.
 • Využívá vlastní zprávy k vyvolání událostí jednotlivých tříd.
 • Objektový model není závislý na počtu implementací jednotlivých tříd.
 • Kód je možné kompilovat do x86 kódu nebo převést do .NET kódu.