Python je víceúrovňovým skriptovacím programovacím jazykem, který představil Guido van Rossum v roce 1991. Zahrnuje v sobě dynamickou kontrolu datových typů, podporuje různá programovací paradigmata: objektově orientované programování, imperativní programování, procedurální programování nebo funkcionální programování.

Python je vyvíjen jako open source projekt, který bez poplatků zpřístupňuje instalační balíčky pro většinu běžných platforem, mezi které patří například Unix, MS Windows, MacOS nebo Android. Ve většině distribucí systému GNU/Linux je součástí základní instalace i Python.

Implementuje aplikační server Zope, instalátor a většinu konfiguračních nástrojů Linuxové distribuce od firmy Red Hat.

Python je jazyk dynamicky interpretovaný. Umožňuje tvorbu rozsáhlých, plnohodnotných aplikací včetně grafického uživatelského rozhraní.

Jazyk je velmi jednoduchý z hlediska učení a bývá i doporučován jak jeden z nejvhodnějších programovacích jazyků pro začátečníky. Zároveň ale rozhodně nejde o jazyk, který by nebyl vhodný pro praxi. Zásadní výhodou je čistota a jednoduchost syntaxe.

Python si pro svoje aplikace vybrali i giganti jako je Yahoo, Google, IBM, NASA, Nokia nebo Disney.

Zásadní vlastností Pythonu je zároveň produktivita z hlediska rychlosti vývoje, což platí jak pro drobné aplikace, tak pro rozsáhlé systémy. U menších programů je zásadním zjednodušením stručnost zápisu, u větších pak využívá rysy jako je nativní podpora jmenných prostorů, používání výjimek nebo nativní podpora jednotkových testů. Zároveň je k dispozici velmi široká škála dostupných knihoven, které usnadní řešení řady úloh.

Python je zároveň možné vkládat do jiných aplikací, kde pak může sloužit jako jejich skriptovací jazyk. Příkladem takového použití je 3D program Blender, počítačová hra Civilization IV, kancelářský balík OpenOffice.org nebo textový editor Vim.

Výhody použití Pythonu

Snadno se učí. Kód se snadno čte a i vývojář začátečník se ho snadno naučí. Dokáže spustit mnoho komplexních funkcionalit za pomoci standardních knihoven.

Podporuje různé systémy a platformy.

Všestrannost. Za pomoci Raspberry Pi je možné vytvářet software pro fotoaparáty, rádia nebo hry.

Mnoho dostupných frameworků. Programování s pomocí Pythonu je flexibilní, protože je pro něj dostupná řada frameworků. Nejpoužívanějším z nich pro vývoj webových aplikací je Django.

Rychlý vývoj. Pro sestavení aplikace je potřeba méně kódu. I menší tým může s Pythonem efektivně pracovat.

Velké množství dostupných zdrojů. Python je velmi populární a je k němu dostupná široká škála knihoven i návodů.

Vestavěný testovací Framework. Oprava chyb je díky tomu rychlejší a komfortnější.

Nevýhody použití Pythonu

Pomalost. V porovnání s ostatními programovacími jazyky je Python relativně pomalý.

Mobilní vývoj. Pro mobilní vývoj se Python příliš nehodí.

Náročnost na paměť. Pro aplikace s vysokou náročností na paměť není Python dobrou volbou.

Grafika. Je téměř nemožné vytvořit v Pythonu 3D hru s vysokým rozlišením.

Omezený přístup do databáze.

Paralelní zpracování. Python se příliš nehodí na práci s více procesory nebo jádry.

Shrnutí

Python je velmi všestranný skriptovací jazyk, který se kromě vývoje aplikací používá i v datovém modelování. Dokáže poskytnout rychlé řešení jednoduchých aplikací i komplexních funkčních celků. Podporuje vývoj napříč různými systémy a platformami a má mnoho dostupných knihoven. Limitující je jeho rychlost, paměť, grafika a možnosti paralelního zpracování. Není příliš vhodný pro vývoj mobilních aplikací.